Etusivu

-1967

 • Sukunimi
 • Etunimi, toisen nimen alkukirjain / kirjaimet
 • Palvelusnumero
 • Veriryhmä
 • Uskonto

Loppuvuodesta 1967 kesäkuuhun 1969

 • Sukunimi
 • Etunimi, toisen nimen alkukirjain / kirjaimet
 • Palvelusnumero
 • Veriryhmä, sosiaaliturvatunnus
 • Uskonto

Kesäkuusta 1969 ->

 • Sukunimi
 • Etunimi, toisen nimen alkukirjain / kirjaimet
 • Sosiaaliturvatunnus
 • Veriryhmä
 • Uskonto

Palvelusnumero muodostuu seuraavasti:

 • Etuliitteestä
 • RA (Regular Army, kantahenkilökunta)
 • US (asevelvollinen, vapaaehtoinen)
 • NG (National Guard, kansalliskaarti)
 • ER (Enlisted Reserve, reservi)
 • O (Officer, upseeri)

Etuliitteen jälkeen tulee 0 jos upseeri (O 0xxxx), 5 tai 6 jos värvätty (US 5x-xxx-xxxx).

Värvätyillä palvelusnumerossa toinen numero kertoo miltä alueelta sotilas on värvätty palvelukseen:

 • 1 ja 2 koillinen
 • 3 etelä
 • 4 lounas
 • 5 keskilänsi
 • 6 länsirannikko, Hawaii ja Alaska
 • 0 Yhdysvaltojen ulkopuolinen alue

Huomioitavaa on että numeroyhdistelmä 67-xxx-xxxx oli "Project 100 000" sotilas. Tämä projekti oli puolustusministeri McNamaran vuonna 1966 käynnistämä ja sen tarkoitus oli saada 100 000 (ensimmäisenä vuonna 40 000) värväyksessä joko älyllisten tai (helposti parannettavien)fyysisten puutteiden vuoksi hylättyä miestä sotilaskoulutukseen. Projekti päättyi joulukuussa 1971. Tänä aikana oli koulutettu 354 000 miestä (54% vapaaehtoisia, 46% värvättyjä).

Veriryhmä merkittiin esim. A, A POS, A NEG

Uskontokohtaan merkittiin uskonto joko pääuskontosuunnan mukaan (PROTESTANT, CATHOLIC, HEBREW) tai suurimpien alasuuntausten mukaan (PRESBYTERIAN, BAPTIST, LUTHERAN). Jos uskontoa ei ollut, tuntolevyyn merkittiin NO PREFERENCE.

Loppuvuodesta 1967 käyttöön otettu yhdeksännumeroinen (xxx-xx-xxxx) sosiaaliturvatunnus (SSN) muodostui seuraavasti:

Kolminumeroinen aluekoodi sen mukaan mistä hakija on hakenut sosiaaliturvatunnuksen (vuoden 1972 jälkeen aluekoodi tulee sen mukaan missä osavaltiossa hakijalla on postiosoite, hakijan ei kuitenkaan tarvitse asua em. osoitteessa). Koodit eri alueista löydät täältä.

Ryhmänumero 01-99. Tällä ei ole mitään tiettyä kaavaa miten numero muodostuu.

Nelinumeroinen juokseva numerointi 0001-9999.


 
   
 

Päivitetty: 8-06-2009